Jak zbudować konkurencyjną strategię cenową?

Sprzedawcy, chcą wyprzedzić swoich konkurentów i zwiększyć swoje przychody, wykorzystują konkurencyjną strategię cenową, opartą na analizie historycznych i konkurencyjnych danych. Budowanie takiej strategii wymaga znajomości rynku, danych o konkurentach, jasnych celów biznesowych i czasu.

Dlaczego strategia cen konkurencyjnych jest korzystna?

81% kupujących porównuje oferty kilku sklepów w poszukiwaniu lepszej okazji. Tak więc ci sprzedawcy, którzy mogą zbierać i analizować dane rynkowe, mapować swoją pozycję względem konkurencji i tworzyć optymalną cenę, która również wpływa na ich obecne cele biznesowe, wygrywają.

Konkurencyjna strategia cenowa pomaga sprzedawcom przyciągnąć więcej klientów za pomocą optymalnej ceny, a tym samym znacznie zwiększyć sprzedaż, zoptymalizować współpracę z dostawcami i zwiększyć przychody.

Jakość danych

Detaliści muszą wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, kolor, parametry techniczne i inne parametry, niedostępne na głównej karcie produktu. Porównanie ręczne poprawia automatyczne rozwiązanie i zapewnia lepsze wyniki. Dane mogą być niekompletne, ponieważ algorytm może nie zawierać informacji niedostępnych na stronie internetowej konkurenta. Detaliści powinni wykorzystać zebrane dane nie później niż dwie godziny przed ponowną wyceną. Dane powinny być dostarczane do wewnętrznego systemu detalisty co 20-30 minut, aby analiza porównania była bardziej skuteczna.

Typ danych

Przed zebraniem danych sprzedawcy detaliczni muszą zdefiniować swoich konkurentów i określić parametry konkurencyjnych danych, których potrzebują do analizy i oparcia swoich danych na kilku czynnikach. Oprogramowanie mapuje pozycję sprzedawcy na rynku, pokazuje, w jaki sposób dynamika rynku wpływa na sprzedaż i dostarcza dane o konkurencyjnych cenach, promocjach i dostępności zapasów.

Co najmniej jedna trzecia klientów próbuje znaleźć zniżki przed zakupem towarów. Konieczne jest ciągłe monitorowanie działań konkurencji w celu optymalizacji ofert promocyjnych sprzedawców detalicznych.

Monitorując zapasy konkurencji, detaliści mogą podejmować właściwe decyzje, dotyczące sprzedaży produktów w zależności od tego, czy konkurent je oferuje.

Definicja konkurencyjnej analizy cen wymaga dokładnego przeanalizowania wewnętrznych danych firmy (lub danych historycznych), a także działań konkurencji (takich jak ceny, akcje i promocja). Niemożliwe jest ustalenie optymalnych cen bez dogłębnej znajomości rynku i pozycji sprzedawcy na rynku.

Poziomy konkurencji

Gdy detaliści znają swoich konkurentów, muszą sklasyfikować je według docelowych odbiorców i jakości produktu. Istnieją trzy standardowe poziomy konkurencji: główny, wtórny i trzeciorzędny. Główny obejmuje bezpośrednich konkurentów, wtórny – konkurenci, którzy koncentrują się na ekskluzywnych/skróconych wersjach asortymentu detalisty, trzeciorzędny – obejmuje produkty, które pośrednio odnoszą się do produktów sprzedawców detalicznych.

Kategoryzacja konkurentów sprawia, że analiza rynku jest mniej czasochłonna i pozwala skoncentrować się na tych firmach, które wymagają szczególnej uwagi.

Dowiedz się więcej tutaj https://dealavo.com/pl/