Gazy fluorowane – co trzeba o nich wiedzieć?

W ostatnim czasie głośno zrobiło się o f-gazach, głównie za sprawą wprowadzenia nowej ustawy, która mocno ogranicza dostęp do nich. Konieczne jest przejście specjalnego kursu i zdobycie certyfikatu, by można było zamawiać i wykorzystywać te substancje. Czy są one niebezpieczne? Sprawdźmy więc czym są gazy fluorowane i jaki jest ich wpływ na otoczenie.

Nieprzyjazne dla środowiska

Zacząć należy od tego, że f-gazy są bardzo szkodliwe, jeśli chodzi o atmosferę ziemską. Są one gazami cieplarnianymi, co oznacza że mają swój udział w niszczeniu warstwy ozonowej. Niemniej ich specyficzne właściwości, takie jak bardzo duża zależność objętości od temperatury, spowodowały że są one powszechnie stosowane w instalacjach chłodniczych. Gazy fluorowane znajdziemy w domowej lodówce, systemie klimatyzacji samochodu, a także w przemysłowych chłodniach.

Pod szczególnym nadzorem

Do nowo uruchamianej instalacji klimatyzacyjnej bądź chłodniczej trzeba wpuścić odpowiednią ilość czynnika chłodzącego. Już sama ta procedura wymaga ogromnej ostrożności, by f-gazy w trakcie nie mogły ulotnić się do atmosfery. Stąd połączenia węży muszą być w 100% pewne, a sam układ uprzednio sprawdzony pod ciśnieniem i pozbawiony wszelkich przecieków. Pracownik musi też wiedzieć jak dużo czynnika należy użyć, tak by później nie trzeba go było z układu upuszczać. Gdyby jednak zaszła taka potrzeba, gazy fluorowane muszą być odzyskane za pomocą specjalnej maszyny, by nic nie dostało się do środowiska.